VIII. ZODM - nepřítomnost sekretáře

Upozornění na nepřítomnost sekretáře KVV ČSLH na sekretariátu ve dnech 29.1. – 2.2.2018 z důvodu účasti na VIII. ZODM v Pardubickém kraji.

V neodkladných případech kontaktujte sekretáře prostřednictvím elektronické pošty.

Děkuji
Věra Janečková