Trenéři společně, Dialogy Rodiče a Talent

Nadcházející semináře.

Vážení,
dovolte mi vás informovat o nadcházejících seminářích:

 

Trenéři společně (více info v letácích v příloze):
9. 4. 15:00 Ostrava (VŠB-TU Ostrava)
10. 4. 15:00 Brno (Hotel Avanti)
17. 4.  15:00 Jihlava (DKO Tolstého)

 

Dialogy Rodiče a Talent: více info a přihlášky na: http://treneri.olympic.cz/text/231--dialogy
22. 3. 17:00 Ústí nad Labem  Univerzita J. E. Purkyně
26. 3. 17:00 Liberec, Sídlo Libereckého kraje
28. 3. 17:30 Kutná Hora , ZŠ Jana  Palacha     
4. 4. 17:30 Brno, Univerzitní Kampus Bohunice

 

Se sportovním pozdravem
Jan Procházka