Kalendář akcí

Turnaj VTM U14 - Benátky n. Jizerou (ZS Benátky nad Jizerou)

A.  VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ

 1. 1.     Pořadatel:     KVV ČSLH Středočeský kraj
 1. 2.     Místo konání: Zimní stadion Benátky n. Jizerou
 1. 3.     Termín: 4. 3. 2018               
 1. 4.     Funkcionáři organizačního výboru:

a)   Ředitel turnaje: Jakub Král
b)   Předseda STK:  Jakub Král  tel.:724315410
c)   Členové STK:   vedoucí všech zúčastněných týmů   


B.  TECHNICKÁ  USTANOVENÍ  

 1. Hrací řád

a)     Hraje se podle pravidel ledního hokeje, soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH a ustanovení těchto propozic. Konečné rozhodnutí ve všech sporných případech náleží organizačnímu výboru turnaje.

b)     Turnaje se zúčastní krajské výběry U 14 v počtu hráčů 15+2. Vedoucí týmů, předloží před zahájením turnaje pořadateli turnaje soupisku hráčů s uvedením data narození a čísla dresu. Vedoucí týmu odpovídá za to, že všichni zúčastnění hráči jsou řádně zdravotně pojištěni (hráči předloží vedoucímu týmu před začátkem turnaje kartičku pojištěnce).

c)     V případě vyloučení hráče do konce utkání rozhodne o jeho účasti v dalším (nejbližším) utkání STK turnaje.

 1. Hrací systém

Turnaje se účastní 4 týmy, které budou na základě losu rozděleni do 2 semifinálových utkání. Vítěz semifinálového utkání postupuje do finále, poražený tým bude hrát utkání o konečné 3. místo.

V případě nerozhodného výsledku se utkání neprodlužuje, o vítězi rozhodne série 3 samostatných nájezdů (3 hráči z každého týmu, nájezdy zahajuje vždy tým označený jako domácí). Pokud nerozhodný stav trvá, pokračuje se po 1 hráči z každého týmu až do rozhodnutí.

 1. Hrací čas

a)     Všechna utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času

b)     Délka trestů při vyloučení hráče je následující: menší trest = 2 minuty čistého času, větší trest = 5 minut čistého času, osobní trest = 10 minut čistého času.

c)     Úprava ledové plochy probíhá vždy po dvou odehraných třetinách, tzn. během utkání pouze jednou – po první nebo po druhé třetině

d)     Před každým utkáním budou mít týmy k dispozici 5 minut času na rozbruslení, utkání začne ihned po rozbruslení, bez úpravy ledové plochy. Kotouče na rozbruslení poskytne pořadatel turnaje.

 1. Řízení utkání

Všechna utkání řídí 1 hlavní a 2 čároví rozhodčí. Rozhodčí a pomocné funkce (4 osoby – časoměřič, trestoměřič, zapisovatel, hlasatel) deleguje pořadatel.

 1. Zápis o utkání

Zápis o utkání poskytne pořadatel turnaje. Vedoucí týmů vyplní jméno, příjmení a čísla dresů jednotlivých hráčů. Zápis bude vyplněn před každým utkáním a nejpozději 15 minut před jeho začátkem odevzdán pořadateli turnaje.

 1. Lékařská služba

Zabezpečí pořadatel

 1. Námitky

Každý tým může podat námitku k průběhu a výsledku vlastního utkání. Námitku je třeba podat nejpozději 10 minut po ukončení utkání, písemně STK turnaje s vkladem 500,- Kč. V případě zamítnutí námitky vklad propadá ve prospěch pořadatele turnaje, v opačném případě bude navrácen.

 

C.  HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ

a)     Startovné ve výši 6 600,- Kč uhradí zúčastněný tým před začátkem turnaje pořadateli.

b)     Pořadatel turnaje ze startovného hradí náklady na pronájem ledové plochy, rozhodčí a zdravotní službu a také oběd pro všechny zúčastněné týmy (vždy 22 hráčů + 3 členové realizačního týmu).

c)     Ceny pro vítěze turnaje poskytne ČSLH (první tým obdrží pohár).

d)     Dopravu hradí ČSLH, případně je placena z dotace kraje.

e)     Každý účastník je povinen mít 2 sady barevně odlišných dresů (tmavé a světlé). Volbu barvy dresu má tým uvedený jako domácí (v časovém rozpisu je uveden na prvním místě).

 

D.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a)     Týmy jsou povinny se v průběhu turnaje řídit těmito propozicemi a pokyny pořadatele.

b)     Pořadatel si vyhrazuje právo oprav a změn těchto propozic, pokud si to vynutí potřeba nebo snaha o klidný a hladký průběh turnaje.

 

E.  ČASOVÝ ROZPIS UTKÁNÍ                                    časy stravování:

      10:00 – 11:30 hod.       Středočeský    -    Praha             11:45   poražený z 1. semifinále

11:30  - 13:00 hod.       Plzeňský         -    Karlovarský  12:30   vítěz 1. semifinále

13:30  - 15:00 hod.       utkání o 3. místo                        13:15   vítěz 2.semifinále

15:15  - 16:30 hod.       finále – 1. plocha                       15:15   poražený z 2. semifinále

                                      vyhlášení vítězů

Školení rozhodčích 2. a 3. třídy (ZS v Příbram)

Pozvánka

na školení rozhodčích 2. a 3. třídy,

které se koná na ZS v Příbram ve dnech 23. 03. – 25. 03. 2018

Dobrý den,

dovolte mi, abych Vás jménem komise rozhodčích Středočeského krajského svazu ledního hokeje pozval na školení rozhodčích 2. a 3. třídy. Toto školení se koná na zimním stadionu v Příbrami ve dnech 23. 03. – 25. 03. 2018.

KSLH střední Čechy zajišťuje všem účastníkům školení sportovní areál, lektory, učebnu a písemné materiály.

Náplní tohoto školení je detailně Vás seznámit s kompletním znění pravidel LH, pohybem rozhodčích, signalizací během utkání a s právy a povinnostmi rozhodčího. Během semináře budete prověřeni testem z bruslařských dovedností a na závěr testu znalostí pravidel LH.

Podmínky pro přiznání licence rozhodčího 3.třídy:

Test z bruslení – alespoň 150 bodů (max. 300 bodů) *

Test z pravidel LH – alespoň 120 bodů (max. 200 bodů)

* netýká se účastníků, kteří absolvují kurs pouze pro vykonávání pomocných funkcí

Podmínky pro přiznání licence rozhodčího 2.třídy:

Test z bruslení – alespoň 210 bodů (max. 300 bodů)

Test z atletiky – alespoň 50 bodů (max. 100 bodů)

Test z pravidel LH – alespoň 160 bodů (max. 200 bodů)

Přibližný časový harmonogram školení: *

23.03.2018

16:30

sraz účastníků semináře na recepci ZS v Příbrami

 

17:30

školení pravidel LH

 

19:30

večeře

 

20:00

Bazén

     

24.03.2018

07:30

snídaně

 

08:15

školení pravidel LH

 

11:00

bruslení – pohyb rozhodčího a signalizace

 

13:00

oběd

 

14:30

atletika

 

17:00

školení pravidel LH

 

19:00

večeře

     

25.03.2018

07:30

snídaně

 

08:30

test pravidel LH

 

10:00

test bruslení

 

12:00

oběd

 

13:30

zhodnocení semináře a diskuse

 

14:00

ukončení semináře

Harmonogram školení může být upraven dle potřeb.

S sebou

Sportovní oblečení na bruslařské testy, plavky, nabroušené brusle, sportovní potřeby na atletiku, psací potřeby, poznámkový blok, pravidla LH, průkazovou fotografii. Není třeba výstroj rozhodčího.

Přihlášení na školení:

Přihláška na školení je dostupná na webu Středočeského krajského svazu. Tuto vyplněnou přihlášku prosím zašlete na email tasch@stredoceskyhokej.cz. Na základě této přihlášky Vám budou zaslány podklady pro zaplacení poplatku za školení (cena školení 2 990 Kč).

Přihlášku je nutné podat nejpozději do 15. března 2018. V případě nízkého počtu přihlášených účastníků bude seminář zrušen a poplatek vrácen.

S případnými dotazy týkajícími se školení se prosím obracejte na předsedu komise rozhodčích Michala Tasche, tel. 775349880, popř. mailem tasch@stredoceskyhokej.cz.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Michal Tasch
Předseda komise rozhodčích