Aktiv klubů Ligy žáků - skupiny B + D (19.04.2018)

19. 04. 2018 - aula ČUS – Praha 6 Strahov

Ve čtvrtek 19. dubna proběhl v aule ČUS na základě rozhodnutí ČSLH o snížení počtu utkání v soutěžích ŽL aktiv klubů ligy žáků skupiny B a D.

Na aktivu byly předneseny 3 návrhy možného systému soutěží navržených STK KVV ČSLH. V diskuzi k žákovským soutěžím:

  • klub HC Slavia Praha navrhoval systém 8 + 7 a 6 + 5. K tomuto návrhu se připojilo dalších 7 klubů, převážně těch, které mají družstva ve sk. A + B + C + D. Tyto kluby by zároveň uvítaly věkové kategorie na ročníkové soutěže.
  • kluby vyjádřily nesouhlasné stanoviskoke sníženému počtu utkání a „svatým víkendům“ a to zejména proto, že:
    • podpoří aktivity soukromých kempů
    • zejména v druhé polovině soutěže pravidelně dochází k nedostatku termínů pro případné dohrávky utkání z důvodu rozdílných termínů jarních prázdnin a chřipkových epidemií - "svaté víkendy" tuto situaci ještě více zkomplikují
  • kluby vyjádřily ve 100% (všech 16 přítomných) nesouhlasné stanovistko se zamítnutým návrhem VV ČSLH na zavedení 9. tříd do SŽ a vznesly opětovný požadavek zavedení 9. tříd do SŽ pro sezonu 2019/2020

Hlasováním pro variantu 3, tedy soutěž s nadstavbou ve čtyřech skupinách se třemi postupujícími, odsouhlasili všichni přítomní zástupci klubů + 3 omluvené kluby per rollam, tedy celkem 19 klub.